English

Dự án

Đường dây 220 - 110kV Cầu Bông – Bình Tân

Khảo sát công trình ngầm hiện hữu (điện, viễn thông, cấp thoát nước,…) phục vụ thiết kế, thi công dự án: “Đường dây 220 - 110kV Cầu Bông – Bình Tân”

Cáp ngầm 110kV Trường Đua – Hòa Hưng

Khảo sát công trình ngầm hiện hữu (điện, viễn thông, cấp thoát nước,…) phục vụ thiết kế dự án: “Cáp ngầm 110kV Trường Đua – Hòa Hưng”.

Trạm biến áp 110kV Tân Phú Trung và đường dây đấu nối

Khảo sát dò tìm, định vị công trình ngầm phục vụ thiết kế dự án: “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Trung và đường dây đấu nối”

Ngầm hóa Ô phố Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn

Khảo sát dò tìm, định vị công trình ngầm phục vụ thiết kế dự án: “Ngầm hóa các tuyến đường bên trong ô phố Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn”

Ngầm hóa Ô phố Võ Thị Sáu, CMT8, NTMK, Trường Định

Khảo sát công trình ngầm hiện hữu (điện, viễn thông, cấp thoát nước,…) phục vụ thiết kế dự án: “Ngầm hóa các tuyến đường bên trong ô phố Võ Thị Sáu, CMT8, NTMK, Trương Định”

Ngầm hóa Ô phố Võ Thị Sáu, NKKN, NTMK, Trường Định

Khảo sát dò tìm, định vị công trình ngầm phục vụ thiết kế dự án: “Ngầm hóa các tuyến đường bên trong ô phố Võ Thị Sáu, NKKN, NTMK, Trương Định”

 

 

Copyright © 2011 PROXCAD. All rights reserved.