English

Đối Tác

 • TRADINCORP

  • Tư vấn xây dựng
  • Xây lắp
  • Kinh doanh thương mại

  Website: www.hcmpc-tradincorp.com

 • CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP HCM

  • Tư vấn đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình điện
  • Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình
  • Tư vấn tiết kiệm năng lượng. Tư vấn kiểm toán năng lượng
  • Tư vấn, quản lý dự án
  • Thi công các công trình điện (đường dây, trạm biến áp)
  • Bảo trì, sửa chữa vật tư, thiết bị điện, công nghệ thông tin và viễn thông

  Website: www.hcmpecc.com.vn

 • CÔNG TY TNHH TV-TK XÂY DỰNG ĐIỆN THÀNH ĐẠT

  • Thi công thiết kế công trình điện
  • Xây dựng công trình điện năng, điện dân dụng và công nghiệp
  • Tư vấn xây dựng, thiết kế công trình điện năng
  • Điện – Các nhà thầu (Lưới điện truyền tải & Phân phối SCADA & Truyền thông Tích hợp hệ thống Dây chuyền công nghệ)
  • Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình

  Website: www.tds.com.vn

 • SAWACO

  Dịch vụ cấp nước

  Website: www.sawaco.com.vn

 • VNPT

  Website: www.vnpt.vn

Copyright © 2011 PROXCAD. All rights reserved.