English

Công nghệ GIS

Chúng tôi cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ GIS (Geographic Information System), dịch vụ GIS Viễn thám, GIS bản đồ, và chuyển đổi dữ liệu GIS. Dịch vụ ứng dụng công nghệ GIS của chúng tôi hỗ trợ trực quan của dữ liệu địa lý, phân tích các mối quan hệ không gian, và quản lý dữ liệu hiệu quả. Chuyển đổi dữ liệu GIS cho phép dữ liệu từ các nguồn khác nhau được sáp nhập vào một định dạng phổ biến, cho phép truy cập dễ dàng, phân tích và sử dụng.

Các dịch vụ ứng dụng công nghệ GIS:

 • Quản lý đô thị, xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật và các công trình đô thị, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên nước, du lịch và ngành dịch vụ, bất động sản, phân tích kinh tế - xã hội, Geo-marketing…
 • Gia công xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho các đơn vị theo yêu cầu.
 • Khảo sát điều tra thu thập dữ liệu.
 • Thiết kế kiến trúc hệ thống và thiết kế mô hình / cấu trúc dữ liệu.
 • Quản lý dữ liệu địa không gian và các giải pháp tích hợp dữ liệu.
 • Tích hợp hệ thống GIS bao gồm giải pháp phần cứng và phần mềm.
 • Phân tích địa lý không gian, mô hình hóa và tạo thông tin giá trị gia tăng.
 • Bộ giải pháp GIS hoàn chỉnh.
 • Đào tạo GIS và chuyển giao công nghệ

SỐ HÓA BẢN ĐỒ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH

Chúng tôi là một công ty hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ lập bản đồ hệ thống công trình tiện ích như bản đồ mạng lưới nước, hệ thống thông tin truyền thông, đường dây điện, đường ống dẫn khí, và hệ thống thoát nước. Dịch vụ số hóa bản đồ của chúng tôi giúp cho việc thiết kế hiệu quả, quản lý tài nguyên, quản lý phân phối và thất thoát tài nguyên, quy hoạch cơ sở dữ liệu và quản lý bảo mật, quản lý đường dây điện và giám sát hệ thống.

ĐIỆN

VIỄN THÔNG

 • Network Mapping
 • Network Re-Alignment
 • AM/FM Mapping
 • Consumer Indexing
 • Network Topology
 • Spatial Analysis
 • Energy Auditing
 • Network Analysis
 • Primary & Distribution
 • Network Mapping
 • Network Planning
 • RF Digital Maps Creation
 • RF Terrain Map Creation
 • RF 3D Maps Creation


 

NƯỚC CẤP & NƯỚC THOÁT

GAS

 • Distribution Network
 • Mapping of Valves and
 • Distribution Points
 • Leak History Data
 • Trouble Call Analysis
 • Corridor Mapping
 • New Connections
 • Planning new lateral Lines
 • Trouble Call Analysis

Copyright © 2011 PROXCAD. All rights reserved.