English

Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài của Canada tại Việt Nam

Tính đến 20/10/2015, Canada có 155 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,01 tỷ USD. Canada hiện đang đang xếp thứ 13 trong số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Bình quân 1 dự án là 32,36 triệu USD/dự án cao hơn so với bình quân đầu tư 1 dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam là 13,97 triệu USD/dự án.

Tính đến 20/10/2015, Canada có 155 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,01 tỷ USD. Canada hiện đang đang  xếp thứ 13 trong số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Bình quân 1 dự án là  32,36 triệu USD/dự án cao hơn so với bình quân đầu tư 1 dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam là 13,97 triệu USD/dự án.

Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2015 các nhà đầu tư của Canada đã đầu tư  vào Việt Nam 12 dự án cấp mới và 01 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 20,53 triệu USD, xếp vị trí thứ 29 trong 59 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng.

Phân theo ngành

Với các dự án quy mô lớn, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về vốn đầu tư đăng ký của Canada tại Việt Nam với 4 dự án và tổng số vốn đăng ký là 4,24 tỷ USD (chỉ chiếm 2,58% số dự án nhưng chiếm tới 84,61% tổng vốn đầu tư), đứng thứ 2 là lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội với tổng số vốn là 282.4 triệu USD (chiếm 5,63% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút được nhiều dự án đầu tư nhất (55 dự án) nhưng do quy mô dự án nhỏ nên chỉ xếp thứ 3 với tổng vốn đầu tư là 275,7 triệu USD (chiếm 35,48% số dự án và 5,5% tổng vốn đầu tư). Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác.

Phân theo hình thức đầu tư

Các dự án của Canada tại Việt Nam đầu tư chủ yếu vào hai hình thức 100% vốn nước ngoài với 112 dự án với tổng số vốn là 4,88 tỷ USD chiếm 72,26% số dự án và 97,41% tổng vốn đầu tư, hình thức liên doanh được đầu tư  39 dự án với tổng vốn đăng ký là 84,1 triệu USD chiếm 2,11% tổng vốn đầu tư, còn lại là các hình thức công ty cổ phần và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Phân theo địa phương

Canada đã đầu tư vào 27/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Bà Rịa – Vũng Tàu thu hút nhiều vốn đầu tư từ Canada nhất với 4 dự án, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 4,26 tỷ USD (chiếm 85% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ hai là Hải Dương với 7 dự án, với với tổng vốn đầu tư  là 307,1 triệu USD (chiếm 6,12% tổng vốn đầu tư). TP Hồ Chí Minh đứng  thứ 3 với 58 dự án với tổng số vốn là 95,7 triệu USD (chiếm 1,9% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các địa phương khác.

Một số dự án lớn của Canada tại Việt Nam:

- Dự án Công ty TNHH dự án Hồ Tràm do ASIAN Coast Development (Canada) Ltd đầu tư, tổng vốn đầu tư là 4,23 tỷ USD; mục tiêu xây dựng, kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, khu khách sạn, vui chơi có thưởng. Dự án được cấp phép vào ngày 12/3/2008 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Dự án Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam - Canada     với tổng vốn đầu tư là 260 triệu USD, dự án được cấp phép ngày 20/2/2014 tại Hải Dương.

- Dự án Công ty Cty TNHH Năng lượng gió Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 74,4 triệu USD, dự án được cấp phép 3/5/2007 tại Ninh Thuận.

Copyright © 2011 PROXCAD. All rights reserved.