English

Công nghệ GPR

Công nghệ Radar xuyên đất (GPR) được ứng dụng để thực hiện yêu cầu khách hàng với hai nhiệm vụ quan trọng:

  • Định vị tất cả các tiện ích công trình ngầm, các bể chứa ngầm, các nền móng cũ và các lỗ hổng trong lòng đất.
  • Kiểm tra trên kết cấu bêtông để phát hiện ống dẫn điện và cáp, thiết lập mô hình bêtông cốt thép, xác định các lỗ hổng hoặc phân lớp, và xác định bề dày tấm bêtông.

Công nghệ Radar xuyên đất (GPR) là công nghệ tiên tiến nhất hiện có được ứng dụng để định vị các công trình ngầm tiện ích và kiểm tra kết cấu bê tông. Chúng tôi sử dụng công nghệ này để xuyên vào các lớp dưới mặt đất và bên trong các lớp bêtông để khảo sát và định vị tất cả các công trình tiện ích, các đối tượng, và các công trình ngầm khác. Đây là những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng các dự án của khách hàng nếu chúng tôi không phát hiện trước.

Một dự án khảo sát định vị công trình ngầm không thể không thực hiện bằng công nghệ GPR.

Chúng tôi sử dụng máy GPR mới nhất có cấu hình ăng-ten sử dụng tần số từ 250 MHz và 500 để tối ưu hóa việc khảo sát định vị công trình ngầm tiện ích. Các thiết bị này được thiết kế và sản xuất nhằm phục vụ cho các mục đích cụ thể.

Chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên ứng dụng công nghệ GPR trong việc khảo sát định vị công trình ngầm tại Việt Nam.

Công nghệ GPR cung cấp những giá trị gia tăng và rất quan trọng trong công việc khảo sát định vị công trình ngầm khi mà công nghệ sóng điện từ Electro-Magnetic Radio Frequency (EM/RF) không thể cung cấp.

Công nghệ GPR cung cấp một dịch vụ an toàn và không phá hủy môi trường.

 

Copyright © 2011 PROXCAD. All rights reserved.